FIKIRKAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN BELIA LEBIH PENTING DARIPADA HALALKAN GANJA..

Golongan belia merupakan pemangkin kepada perubahan sosial masyarakat masa kini.
Masyarakat belia kini semakin terbuka mindanya bagi menerima pandangan daripada pelbagai aliran pemikiran adalah hasil daripada pendidikan yang mereka lalui.

Justeru tidaklah menghairankan jika pada hari ini, mereka banyak dikaitkan dengan isu-isu sosial utama negara yang memerlukan kerajaan untuk mencari jalan penyelesaian kepada pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh mereka.
Modal insan berperanan dalam menentukan prestasi sesebuah organisasi atau unit. Ianya juga membantu mencorakkan hala tuju negara. Misalnya jika dalam bangunan modal insan berperanan menguat dan mengukuhkan sesebuah bangunan tersebut.
Jika bahan yang digunakan tidak berkualiti, tidak kukuh dan rapuh pasti bangunan tersebut juga akan roboh. Begitu juga bagi sesebuah organisasi dalam negara. tanpa modal insan yang berkualiti, sesebuah negara akan menjadi semakin lemah kerana faktor sumber manusia yang menjadi pencetus kepada inisiatif baru dalam sosioekonominya.
Justeru para belia perlu diupayakan demi masa hadapan melalui peningkatan akses kepada pendidikan dan latihan selain meningkatkan penyertaan mereka dalam organisasi.
Selain itu perpaduan negara dan integrasi sosial dalam kalangan belia perlu diperkukuhkan agar nilai patriotisme serta jati diri mereka semakin meningkat kecintaanya terhadap tanahair.
Saya berpendapat, agenda pembangunan modal insan belia perlu diberi penekan dalam proses pembangunan negara kita kerana ia menjadi pemangkin yang bakal mencorakkan tahap ketamadunan bangsa kita.
Kita perlu berfikir secara rasional dan bertindak secara produktif. Pendidikan merupakan faktor penting terhadap usaha memartabatkan golongan belia yang merupakan penentu masa hadapan Negara kita..
MOHD ZULKHAIRI BIN SAIDI
AHLI PARLIMEN BELIA MALAYSIA TERENGGANU

Popular posts from this blog

Tasik Tobari @ Sea of Galilee

Kurang Tepat

Pengkalan Udara Terbesar Di Malaysia